• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • Projekt nowego budynku szkoły

  • Projekt nowego budynku szkoły

  • Projekt nowego budynku szkoły

Copyright 2019 - .

Wycieczka do Doliny Kościeliskiej


W dniu dzisiejszym członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu spędzili wspólnie czas na wycieczce do Doliny Kościeliskiej. Pogoda i humory dopisały:) Integracja grupy pozwoli zapewne na sprawne działanie w czasie podejmowanych akcji i kampanii charytatywnych. Dziękujemy Panu przewodnikowi Stanisławowi,  który wzbogacił nasza wiedzę o wiele nowych faktów i ciekawostek z zakresu historii i geografii oraz Radzie Rodziców i Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu za pomoc finansową w organizacji wyjścia.

Czytaj więcej...

Podziękowanie


Składamy serdeczne podziękowania Radnemu Powiatowemu, panu Januszowi Pawlikowskiemu, Kierownikowi Tatrzańskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pośredniczył w pozyskaniu dla naszej szkoły 5 komputerów z monitorami oraz drukarki. Ofiarodawcą jest pan Adam Ślusarczyk, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc naszej szkole, dzięki której uczniowie będą mogli się rozwijać. Dziękujemy.

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela


W dniu dzisiejszym w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz przyjęliśmy do grona uczniów dzieci z klasy I. Swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani nauczyciele, rodzice oraz radny powiatowy, pan Janusz Pawlikowski. Pani dyrektor wyróżniła za pracę następujących nauczycieli: Marię Adamską,Dorotę Króliszewską, Izabelę Gąsienicę, Annę Skupień, Beatę Budz, Ewę Dębicką, Rafała Łukaszczyka oraz Angelikę Kołodziej. Nagrodzeni zostali także pracownicy administracji i obsługi - pani sekretarka Maria Pawlikowska oraz panie woźne - Maria Pawlikowska oraz Maria Chyc. Uroczystość uświetniły przedstawienia klasy I i II przygotowane przez panią Gabrielę Warzechę - Fajto oraz panią Beatę Budz, a także klasy V i VIII przygotowane przez panią Beatę Łukaszczyk i Renatę Łukaszczyk. Wszystkim dziękujemy za obecność i wspólne świętowanie.

Czytaj więcej...

Pokaz Grupy Historycznej Rekonstrukto


10 października 2018 r. w naszej szkole miał miejsce pokaz Grupy Historycznej REKONSTRUKTO z Lublina. W trakcie spotkania, którego motyw przewodni skupiał się wokół walk narodowowyzwoleńczych "Ku niepodległej", uczniowie mieli możliwość zapoznać się z bronią, którą posługiwali się polscy obrońcy kraju, dowiedzieć licznych ciekawostek historycznych oraz wczuć się w rolę ułana czy też sanitariuszki wojennej. Pokaz spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Niech żyje Polska Niepodległa!

Czytaj więcej...

f t g m