Copyright 2020 - .

Zajęcia dodatkowe

Koło informatyczne - Rafał Łukaszczyk (poniedziałek 1510 - 1555, środa 1510 - 1555)
Koło fizyczne - Rafał Łukaszczyk (czwartek 1510 - 1555)

Pracownia komputerowa udostępniona uczniom: (poniedziałek 1510 - 1555, środa 1510 - 1555, czwartek 1510 - 1555)

Zajęcia uzupełniające z fizyki i informatyki dla klas V, VII i VIII (poniedziałek 1510 - 1555, środa 1510 - 1555)

f t g m