Copyright 2019 - .

Rada Rodziców

Rada Rodziców:
1. Ewa Majerczyk przewodnicząca
2. Marzena Brzezińska - zastępca
3. Zofia Bandrowska- skarbnik
f t g m