• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • Projekt nowego budynku szkoły

  • Projekt nowego budynku szkoły

  • Projekt nowego budynku szkoły

Copyright 2019 - .

Przedstawienie andrzejkowe


26 listopada na szkolnej świetlicy odbyło się przedstawienie andrzejkowe oraz zajęcia warsztatowe dla zaproszonych gości z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem. Imprezę przygotowali uczniowie działający w Szkolnym Kole Wolontariatu pod kierunkiem p. pedagog Marii Adamskiej we współpracy z p. Teresą Bujas i p. Dorotą Króliszewską.
Po przedstawieniu nasi goście mieli możliwość potańczyć z uczniami, wylosować wróżby andrzejkowe, wykonać kolorowe klucze a wszystko to przy słodkim poczęstunku i muzyce.

f t g m